REGULAMIN

ZAKŁADANIE KONTA

Pole Login jest najistotniejsze w całym eRozrysie. Jest to pole drukowane na etykietach i według tego pola klient będzie rozpoznawalny przez pracowników hali produkcyjnej.

Wpisanie jakichkolwiek pseudonimów, przezwisk itd. jest niedopuszczalne – należy wpisać nazwę firmy albo skrót nazwy.

Prosimy również o podanie właściwego numeru telefonu i email – na te nośniki będą wysyłane informacje o gotowości zlecenia

Na podstawie właściwego numeru NIP będą automatycznie tworzone zamówienia klienta w programie Subiekt co wykluczy ewentualne pomyłki przy wpisywaniu ręcznym

Wszystkie informacje podane przy zakładaniu konta muszą być zgodne z prawdą.

Aby uzyskać pełny dostęp do optymalizacji eROZRYS należy zapoznać się i zaakceptować szczegółową instrukcję składania zamówień, która zostanie wysłana drogą elektroniczną na wskazany w czasie rejestracji e-mail

WARUNKI OGÓLNE

a)System internetowy optymalizacji i zamówień płyt eRozrys, który działa pod adresem erozrys.meblowa2.pl, jest własnością firmy To i Owo Szymon Bugajski

b) System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonymimdla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

c) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

d) Ceny podane w eRozrys są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie

e) System eRozrys „nie rozpoznaje” wszelkiego rodzaju usług jak ciągłość słoja, skosy, „Lki” itp. w związku z tym nie jest to podane w orientacyjnej wycenie. Dodatkowe usługi są doliczane zgodnie z osobnym cennikiem przez pracownika Meblowa2

f) Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

g) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między Meblowa2 a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

h) Złożenie zamówienia traktuje się jako skuteczne tylko wówczas kiedy klient złożył je poprzez użycie przycisku "Wyśłij do realizacji' widocznego w górnej części okna po wykonaniu poprawnej optymalizacji rozkroju. Przyjęcie przez system internetowy eRozrys każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Meblowa2

i) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. j) przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży poprzez zamówienie, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.